Avfall og avfallshåndtering

Mye av avfallshåndteringen i Europa og resten av verden går på å enten plassere avfall i vann eller på land. Avfallet blir ført til anlegg hvor avfallet blir permanent oppbevart og kan hindre utslipp av forurensende stoffer til omgivelsene.

Amerika alene genererer nesten 208 millioner tonn avfall per år, og dette er et tall som bare forventes å øke. Hver person faktisk genererer svært mye avfall per dag. Selv om vi heldigvis har kommet langt med tanke på teknologien rundt avfallshåndtering, så er det fortsatt ingen absolutt sikker måte å fjerne og lagre søppelet på.

Historien om avfallsdeponering

Disponering av avfallet har ikke alltid vært så nøye overvåket. I det 18. århundre i England og Frankrike ble folk med vogner betalt for å bære søppel ut av byen og kast det. Benjamin Franklin ansporet den første kommunale rensesystem i Philadelphia i 1757, noe som var en samling av kommunalt avfall i huller i bakker.

Foto: Wikimedia Commons,User; Gentech.gsv

Vi har mange forskjellig type avfall, noe som må behandles ulikt for optimert resultat.

Forskjellige typer avfall

Det finnes mange forskjellige typer avfall, og de er klassifisert i henhold til sine fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. En av de viktigste måtene å klassifisere på er av konsistens; enten det er fast eller flytende avfall. For å klassifisere noe som fast avfall må materialet inneholde mindre enn 70% vann. Denne klassifiseringen omfatter ofte materialer som for eksempel; husholdningsavfall, industriavfall og gruveavfall. Flytende avfall må være mindre enn 1% faststoff og kommer ofte fra avløpsvann. Avløpsvann inneholder ofte høye nivåer av oppløste salter og metaller. Slam er den siste konsistens-klassifiseringen og det må være et sted mellom en væske og et fast stoff. Slammet inneholder ofte mellom 3 og 25% faststoff, og resten av den er bygget opp av oppløste materialer.

Den føderale regjeringen klassifiserer avfallet i tre kategorier; ufarlige, farlige, og spesialavfall. Ufarlig avfall utgjør ikke noen umiddelbar trussel mot helse og miljø. Denne kategorien omfatter husholdningsavfall, også kalt kommunalt avfall. Farlig avfall kan enten være antennelige eller reaktive. Dette betyr at farlig avfall er enten brennbare eller har potensial til å lekke giftige kjemikalier. Eksempler på spesialavfall vil være radioaktivt avfall og medisinsk avfall.

Hvordan behandler vi avfallet?

Det finnes en rekke måter å behandle avfallet på. Deponering er den vanligste og kan utgjøre mer enn 90% av landenes kommunalt avfall, noe som heldigvis er i ferd med å forbedre seg. Imidlertid har deponier vist seg å forurense drikkevann i enkelte regioner. Deponier er den mest kostnadseffektive måte å kvitte seg med det kommunale avfallet på, noe som gjør at mange u-land bruker dette for å spare penger.

Søppel blir også fjernet ved hjelp av forbrenningsanlegg. Denne metoden er mer kostbar, men er tryggere og mer miljøvennlig

Foto: Wikimedia Commons,user; Nicholas Gemini

enn å bruke en søppelfylling. Moderne forbrenningsovner kan ødelegge nesten 99,9% av organisk avfallsmateriale. Mange termiske prosesser gjenvinner energi fra det faste avfallet som forbrennes. Forbrenningsanlegg som brenner søppel har blitt kjent for å forurense luft, jord og vann. Mange lokalsamfunn i nærheten av forbrenningsanlegg protesterer i mange land mot dem av frykt for mulige skadelige utslipp.

Farlig avfall blir også pumpet ned i dype brønner nede i jorden. Dette kalles for avfallsinjisering. Mange er sterkt imot dette fordi det har forårsaket eksplosjoner og til og med jordskjelv.

Organiske materialer som inneholder lite eller ingen tungmetaller kan detoksifiseres biologisk. Dette gjøres ofte ved kompostering; der avfall er spredt over et stort område av landet, slik at mikrober lett kan arbeide for å dekomponere dem. Imidlertid må farlig avfall detoksifiseres før de lekker ut i grunnvannet og forårsaker forurensing.

Resirkulering fast avfall er ikke en ny idé. I forhistorisk tid ble metallredskaper ofte smeltet ned og støpt. Nå om dagen er det slik at utvelgelsen av enkelte materialer skjer manuelt. Kompostering inkluderer fremstilling av avfall og å bryte ned det organiske materialet ved hjelp av aerobe mikroorganismer. Dette har ført til at mange kommuner krever at de menneskene i kommunen skiller ut resirkulerbare elementer fra andre typer kommunalt avfall.

Fremtiden til avfall og avfallshåndtering

Foreløpig er den beste måten å redusere mengden av avfall som skal behandles å hindre etableringen. Forbrukerne må protestere mot produksjon av unødvendig avfall og presse bevegelsen for å bruke og produsere resirkulerbare produkter. Disse strategiene for å redusere avfall kan koste oss mer som en engangskostnad, men vi vil betale en lavere pris til slutt.

Det å redusere avfall kan hjelpe oss med å holde planeten sunn i noen år til.

Alle kredittkort

TilbyderMaks kredittEksempelVår vurderingSøk
Santander Red100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 17,12%
Totalt: 16324,-
Søk nå!
Gebyrfri Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 23,41%
Totalt: 16780,-
Søk nå!
365 Privat MasterCard
50.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 22,28%
Totalt: 16607,-
Søk nå!
Bank Norwegian
100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 22,4%
Totalt: 16711,-
Søk nå!
Ikano Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 20,10%
Totalt: 16573
Søk nå!
Shell Mastercard75.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 26,05%
Totalt: 17138,-
Søk nå!
re:member
150.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 25,4%
Totalt: 16408,-
Søk nå!
Flexi Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 25,33%
Totalt: 16916,-
Søk nå!
VIP Credit Card100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 29,3%
Totalt: 17193,-
Søk nå!
Manchester United Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 26,9%
Totalt: 17027,-
Søk nå!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *