Kommunalt avfall – et økende globalt problem

Kommunalt avfall er et globalt problem

Etter å ha skrevet en bacheloravhandling i temaet «kommunalt avfall i EU28» har jeg en del synspunkter rundt emnet som jeg er villig til å dele med leserne av denne nettsiden. I og med at emnet er såpass omfattende kommer jeg i denne artikkelen bare til å skrape overflaten, for deretter å gå mer i dybden ved et senere tidspunkt.

Har du egentlig tenkt over hvor mye søppel du kaster hver eneste dag?

I Danmark genererer hver innbygger nærmere 700 kilo (!) kommunalt avfall i året. Det betyr at hver person i Danmark kaster to kilo søppel hver eneste dag i snitt. Hvis du tenker deg hvor mange eldre samt hvor mange under 14 år det bor i Danmark, så innser du at «bruk og kast»-samfunnet har nådd helt nye høyder. Liknende tilfeller ser man over hele Europa, men Danmark, Sverige, Norge og de andre rike vest-europeiske landene er helt klart på topp når det kommer til avfallsgenerering.

Kommunalt avfall er et stort problem i store deler av verden. Foto: Wikimedia Commons,user; Alex Marshall 2004, Clarke Energy Ltd

Med andre ord er det en klar sammenheng mellom BNP per capita og kommunalt avfall generert per capita.

Regjeringens dilemma

Det er klart at det å produsere mye kommunalt avfall vil gi ringvirkninger både økonomisk og miljømessig, men det er heller ikke slik at det er lett å bremse den voksende utviklingen. Problemet til myndighetene i denne sammenhengen er naturligvis å være positive til innovasjon, men samtidig ønske en så liten miljøpåvirkning som overhodet mulig. For er det egentlig veldig mange nyetablerte bedrifter som klarer å ikke produsere avfall når de driver sitt daglige virke?

Jeg kommer i hvert fall på svært få bransjer som vil kunne hjelpe til å redusere mengden søppel.

Global økonomisk vekst og dertilhørende problemer

Det er veldig mange land rundt omkring i verden som opplever en ekstrem økonomisk oppgang per 2014. Sudan er et eksempel på et land hvor BNP øker med over 100 % hvert år, noe som skaper kjempeproblematikk i form av miljøforurensning. Hvis man ikke setter opp konkrete tiltak kjapt for å redusere søppelmengden, eller i hvert fall bearbeide den mengden kommunalt avfall på en fornuftig måte som kommer inn, så vil man møte ganske ekstreme problemer.

Setter man kjapt inn tiltak for å forhindre at det avfallet som kommer inn ikke vil bli overflødig og forurensende (bli satt på det vi på norsk kaller ´søppeldynge´, «landfill» på engelsk), så vil man få et mer bærekraftig samfunn. Det er altså avfallshåndtering som er et veldig viktig moment når man ser økonomisk vekst i et land. Jo mer søppel som blir generert, desto bedre avfallshåndteringstiltak er man nødt til å iverksette.

Det kommer til å bli en serie av artikler som omfatter miljøproblematikk relatert til økonomi på denne nettsiden, så det gjelder bare å følge med om man er interessert i emnet.

Alle kredittkort

TilbyderMaks kredittEksempelVår vurderingSøk
Santander Red100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 17,12%
Totalt: 16324,-
Søk nå!
Gebyrfri Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 23,41%
Totalt: 16780,-
Søk nå!
365 Privat MasterCard
50.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 22,28%
Totalt: 16607,-
Søk nå!
Bank Norwegian
100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 22,4%
Totalt: 16711,-
Søk nå!
Ikano Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 20,10%
Totalt: 16573
Søk nå!
Shell Mastercard75.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 26,05%
Totalt: 17138,-
Søk nå!
re:member
150.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 25,4%
Totalt: 16408,-
Søk nå!
Flexi Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 25,33%
Totalt: 16916,-
Søk nå!
VIP Credit Card100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 29,3%
Totalt: 17193,-
Søk nå!
Manchester United Visa100.000,-15000,- /12mnd
Eff.rente: 26,9%
Totalt: 17027,-
Søk nå!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *